Service på maskiner

Service på maskiner

Service på maskiner

Norsk Kaffeinformasjon (www.kaffe.no) understreker spesielt, at det beste grunnlaget for god kaffe, er rent tilberedningsutstyr og gode råvarer.

Ved å ha gode rengjøringsrutiner for kaffemaskinen, sikres minimalt med driftstans og service. Kaffe inneholder olje, og hvis denne får ligge i maskinen lenge, vil kaffen ta smak av dette – det unngår man ved å følge våre anbefalte rengjøringsrutiner.

House of Coffee tilbyr serviceavtaler for maskiner.
Du som kunde kan velge hvilken variant som passer best for dere, det viktigste er at maskinen får riktig vedlikehold, slik at både kvalitet på maskin og kaffen i koppen opprettholdes.

Alle profesjonelle kaffemaskiner har behov for vedlikehold minst èn gang pr år eller etter angitt antall kopper levert.


Classic Serviceavtale (for kaffemaskiner fra Franke):
Ett årlig teknisk ettersyn, begrenset oppad til 30 000 kopper

Avtalen inkluderer:
• Alle anbefalte slitedeler etter sjekkliste for Frankemaskiner
• Teknisk gjennomgang etter sjekkliste for Frankemaskiner
• Arbeids- og reisekostnader utført innenfor normal arbeidstid (0800-1600) innen 50 kilometer fra et av våre servicekontor

House of Coffee garanterer 8 timers responstid på hverdager ved behov for akutt service.


Basicavtale (for kaffemaskiner fra Wittenborg og Spengler):
Ett årlig teknisk ettersyn, begrenset oppad til beskrevet antall kopper.

Avtalen inkluderer:
• Alle anbefalte slitedeler etter sjekkliste for den aktuelle maskin.
• Teknisk gjennomgang etter sjekkliste for den aktuelle maskin.
• Arbeids- og reisekostnader utført innenfor normal arbeidstid (0800-1600) innen 50 kilometer fra et av våre servicekontor. Utover 50 km faktureres reisetid og kilometer. Diett, bom, ferge, fly eller overnatting kommer i tillegg.

Businessavtale (for kaffemaskiner fra Wittenborg og Spengler):
(Basicavtale + rens).
I tillegg til Basicavtalen inneholder en Businessavtale rens av maskin hver 6. uke.
Basic- og businessavtale kan tegnes med 8 eller 16 timers responstid.

Ta kontakt med oss for serviceavtaler HER